Privacybeleid

Privacy beleid

Welkom en wat fijn dat je geïnteresseerd bent in wie Annemarie Koenen is, wat mijn diensten zijn en wat ik te bieden heb. Ik neem privacy zeer serieus zeker met de onderwerpen waar ik mee werk. In dit privacy beleid kun je lezen hoe ik hier mee om ga.

Algemeen

Via mijn site worden geen gegevens gevraagd en dus ook niet verzameld. Pas als je zelf contact op neemt via mail, chat of telefonisch worden er gegevens verzamelt en zal je gevraagd worden om toestemming voor verstrekken van je gegevens. De gegevens die gevraagd worden zullen alleen zijn die die nodig zijn om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiligen en bewaren

Annemarie Koenen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@annemariekoenen.nl. Daarnaast bewaar ik je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door je gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

In kaart brengen websitebezoek

Annemarie Koenen gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Annemarie Koenen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen mij om de website goed te laten werken. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@annemariekoenen.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-5-2018.